Infektionssygdomme

De hyppigste infektionssygdomme skyldes virus og bakterier. Virus medfører skade ved, at de invaderer og overtager kontrollen af celler i kroppen for at kunne bruge cellens bestanddele til at formere sig, og derved lave tusindvis af nye virus. Under denne proces bliver cellerne ødelagt, og nye celler bliver invaderet.

Bakterier er levende, encellede mikroorganismer, som er i stand til at formere sig selvstændigt.

Roche forsker i og udvikler behandlinger inden for følgende infektionssygdomme:
  • Influenza

Kilde:

www.sundhed.dk

Infektioner skyldes mikroorganismer, der er usynlige for det blotte øje, og som invaderer og formerer sig i kroppen. Mikroorganismerne kan være bakterier, virus, parasitter og svampe. Som regel er kroppen i stand til, ved hjælp af immunsystemet, at gå til modangreb på de invaderende mikroorganismer. En infektion opstår, når modangrebet mislykkes og kroppen ikke får kontrol over mikroorganismerne. Mange af mikroorganismerne er smitsomme. Det vil sige, at de kan sprede sig fra person til person.

Flere fokusområder

Se alle fokusområder

Se mere

please be aware that you are leaving this website.