Vores bidrag i Danmark

Formålet med rapporten er at give et indblik i Roche Danmark, vores bidrag til det danske samfund og vores vision for den danske sundhedssektor. Med rapporten opfordrer vi til dialog om, hvordan vi i fællesskab kan bidrage til en styrket og bedre sundhedssektor i Danmark.

Roche er en global virksomhed. Rapporten reflekterer derfor også dette, da den både fokuserer på vores globale virke og danske engagement.

Vores bidrag i Danmark er fra september 2020.

I samarbejde med Boston Consulting Group har vi udarbejdet rapporten Vores bidrag i Danmark.

Downloads

Se mere

please be aware that you are leaving this website.